אושר בטרומית: ישונה מרכיב ההעמסה בתעריף ביטוח החובה של האופנוענים

ב- 1.2.12 מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (שינוי מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע”ב-2012, של ח”כ כרמל שאמה-הכהן (הליכוד).
ההצעה, שקיבלה פטור מחובת הנחה, באה לאחר דיון מעקב שקיימה ועדת הכלכלה בראשות הח”כ היוזם, שאמה-הכהן, על יישום החוק בנושא מרכיב ההעמסה שיזמה הח”כית פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) ואושר סופית בסוף המושב הקודם של הכנסת, באוגוסט 2011.

במסגרת הרפורמה שנערכה במערכת ביטוח החובה לרכב בשנת 2001, הוחלט על הקמת תאגיד לביטוח שיורי (”הפול”) אשר מהווה ביטוח משותף וולונטרי של כל המבטחים בביטוח רכב חובה בישראל. בביטוח זה מבוטחים כיום כמעט כל רוכבי האופנועים כ-”מסורבי ביטוח”.

מרכיב ההעמסה הינו הסכום שעל מבוטח שלא במסגרת הפול לשלם כתוצאה מעלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול.

הצעת החוק באה לקבוע כי מרכיב ההעמסה יהיה בשיעור של בין 5.5% לבין 6.5% (במקום 6% הקבועים כיום).

כאמור, ועדת הכלכלה קיימה ב 21.11.11 ישיבת מעקב אחר יישום החוק בנושא מרכיב ההעמסה. הישיבה התקיימה לאחר ששאמה-הכהן הגיע להסכמות עם הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, פרופ` עודד שריג, על ההוזלה לאופנוענים שתיכנס לתוקף בתחילת 2012. אולם בפתח הישיבה ציין שאמה-הכהן כי ”מהתוצאות שהוצגו לי לפני כחודש הסתבר שלא הגענו למה שכיוונו ולא נסתפק בזה”.

ochelet

לפי החוק, שיזמה קירשנבאום וקידם שאמה-הכהן כיו”ר הוועדה, הסבסוד של כלל המבוטחים בביטוח החובה לטובת ביטוחי החובה של האופנוענים עלה מכ-4% ל-6%, במהלך שנועד להפחית את עלות ביטוח החובה לאופנוענים. עם זאת שאמה-הכהן ציין בדיון בוועדה כי ” אפשר להתווכח בכמה אחוזים טעינו, אבל לא נסתפק באחוזי ההנחה שהציג האוצר”.

קירשנבאום אמרה כי ”החוק נועד להקל על צעירים וסטודנטים ובנושא הזה הגענו להישגים, אבל חלק מהנתונים נשארו בערפל”. היא ציינה כי מנכ”ל הפול לא מסר כמה כסף נמצא בפול. מנהל מחלקת ביטוח כללי באוצר, אסף מיכאלי, טען כי החוק יצר מסגרת כללים שלא הייתה קיימת קודם והגדיר לראשונה כי נהגי הרכב הפרטי יסבסדו את רוכבי הדו גלגלי וקבע גם את השיעור. מיכאלי הזכיר את מאבק הרוכבים ב-2009 נגד העלאת התעריפים ואמר: ”צפירות הזדהות זה נחמד אבל הציבור לא מוכן לשלם עבור סבסוד ביטוח רוכבי הדו גלגלי”.

לדברי מיכאלי, מרכיב ההעמסה עומד לאחר תיקון החוק על כ-203 מיליון שקל והוא לא הסבסוד היחיד. לדבריו, צו החצייה (לפיו במקרה של תאונה מעורבת חברות הביטוח משתתפות גם בפיצוי לרוכב האופנוע) שהוא סבסוד נוסף מעביר כל שנה עוד כ-130 מיליון שקל מחברות הביטוח לפול. ”סך כל הסבסוד של הנהגים בכלי הרכב הפרטיים הוא גבוה יותר מ-6% (מרכיב ההעמסה) והוא קרוב יותר ל-10% ומהווה כ-333 מיליון שקל בשנה – שיעור חסר תקדים שמעבירים הנהגים לרוכבי הדו גלגלי”.

מיכאלי אף ציין כי ההנחות שניתנו במסגרת העלאת מרכיב ההעמסה היו בהתייעצות עם חברי הכנסת, שהציעו לתת את אותן הנחות בעיקר לצעירים וסטודנטים. הוא הסביר כי רוכבים בגילאים 21-30 ייהנו החל מהשנה הבאה מהנחה של 6%, בנוסף לכך ביטוח כלים בנפח של עד 250 סמ”ק יוזל גם הוא ב-6% נוספים וכן כל קבוצות המבוטחים יוכלו ליהנות מהנחה נוספת של 5% אם יבחרו במסלול ביטוח הכולל השתתפות עצמית. ”בסך הכל מדובר בהוזלה של 17% ובהתייחסות לתעריפים ב-2009 שיעור ניכר מאוד מהרוכבים חזר לשלם מה ששילם באותה שנה והמצב של חלק מהרוכבים אף טוב מכך”, אמר מיכאלי. עם זאת טען שאמה-הכהן כי ההערכה הייתה שהעלאת מרכיב ההעמסה מ-4% ל-6% תעביר לפול עשרות מיליוני שקלים אולם בפועל היא העבירה לפול כ-16 מיליון שקל בלבד. לפיכך הסביר היו”ר כי ההוזלה לא מספקת ולא הייתה כפי שחברי הכנסת ציפו.

שאמה-הכהן סיכם את הדיון ואמר כי ”אם התוספת לפול היא רק 16 מיליון שקל אז החוק יצר שמיכה קצרה מידי”. הוא הודיע כי בכוונתו לתאם ישיבה משותפת עם שר האוצר ובהשתתפות אנשי אגף שוק ההון והביטוח במשרד ויוזמת הצעת החוק ח”כ קירשנבאום. ”אם לא נגיע להסכמות עם האוצר נפעל להשיג הוזלה נוספת לטובת האופנוענים בדרכים אחרות”. בדברי ההסבר להצעת החוק, נכתב כי ”בשנת 2001 נערכה רפורמה במערכת ביטוח החובה. הרפורמה חייבה הסדר מיוחד לרוכבי אופנועים לאור שינוי השיטה. שינוי השיטה היה אמור לייקר את ביטוח החובה לאופנועים כדי פי 5. למרות שלדעת המעורבים ביטוח החובה לאופנועים הגיע למצב בלתי נסבל, שר האוצר והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מעוניין להמשיך בייקור כדי להביא את תעריפי ביטוח החובה לאופנועים לרמה של פי 10 משיעורם בשנת 2001, כאשר במקביל קיימת ירידה של כ-50% בשיעורי תעריפי הביטוח של כלי רכב אחרים.
בעת הדיונים בוועדת הכספים של הכנסת בעניין הרפורמה בשנת 2001, הציגו הרשות שהוסמכה לפי הפקודה לבצע שינויים, ובכללם קביעת תעריפי דמי הביטוח לפול, וכן גורמים אחרים את הפתרון של קביעת העמסה בשיעור של בין 5.5% לבין 6.5% בחישוב התעריפים החדשים. יוזכר כי הרפורמה הצריכה הקמת תאגיד לביטוח שיורי (”הפול”) בו מבוטחים כיום כמעט כל הרוכבים כ-”מסורבי ביטוח” וכי מרכיב ההעמסה הוא הסכום שעל מבוטח שלא במסגרת הפול לשלם כתוצאה מעלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול. ואכן השיעור האמור מופיע בתקנות הביטוח השיורי שהותקנו כחלק מרפורמה ואושרו בוועדת הכספים של הכנסת. בפועל, מזה מספר שנים, מפרשת הרשות את חובת ההעמסה כאפשרות לקבוע העמסה יורדת והולכת עד כדי 0%.

משמעות הקטנת ההעמסה היא כי תעריפי ביטוח החובה לאופנועים ימשיכו להיות גבוהים יותר ויותר ושוק הדו גלגלי בישראל ימשיך להיות קטן ומנוון. רק כדוגמא, חרף יתרונות רבים לשימוש ברכב דו גלגלי בישראל שיעורו הוא עשירית מהשיעור המקביל, למשל באיטליה. ההעמסה עושה צדק בתיקון העיוות המובנה, שכן רוכבי אופנועים לסוגיהם חשופים יותר לפגיעות בשל תשתיות (בורות, מהמורות, צבעים גורמי החלקה, נזילות דלק, מכשולים ועוד), ובנוסף הם נפגעים מכלי רכב אחרים. במקביל אין הרוכבים מסכנים, כמעט, הולכי רגל או רוכבים אחרים.

העמסה של בין 5.5% לבין 6.5% מקובלת, ככל הנראה, על שוק הביטוח. יחד עם זאת, ראוי לאפשר לרשות שינוי כלפי מעלה, כדי לקיים גמישות בהתאם לשינוי הנסיבות בעתיד. לו הייתה הרשות מפעילה את שיקול הדעת כפי שבא לידי ביטוי בדיון בוועדת הכספים בשנת 2001, לא היה צורך בתיקון החוק. ואולם הרשות אינה מוכנה להפעיל שיקול דעת לאור המדיניות הננקטת על ידה בתחום זה בעשור האחרון. תיקון החוק אינו מטיל עלות כלשהי על תקציב המדינה בהיותו מכשיר להסדרת ביטוח החובה אשר, לפי המצב כיום, מסור כולו בידי השוק הפרטי. חברות הביטוח הרוויחו, מאז שנת 2001 ועד לשנת 2008, סכום של כ-6.2 מיליארד שקלים חדשים בענף ביטוח החובה, בלבד. אין זה ראוי שהמחוקק יפקיד בידי חברות הביטוח את הזכות להרוויח ובמקביל ישלול את הפתרון, שכבר אושר, של מתן מענה גם לאוכלוסיות פגיעות כרוכבי אופנועים (תשלום חלקי) או רוכבי אופניים (פטור מלא מתשלום דמי ביטוח חובה)”.
18 ח”כים תמכו בהצעה וח”כ אחד נמנע. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע איזו ועדה תדון בה להכנתה לקריאה ראשונה.

מקור: דובר הכנסת

2 Comments

Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות